İş Sağlığı ve Güvenliği

İlaç ve gıda sektöründe ambalaj üreticisi olarak hizmet veren Arimpeks ürün kalitesine ve marka prestijine gösterdiği özeni iş sağlığı ve güvenliği konusunda da göstermektedir. Arimpeks iş sağlığı ve güvenliği konusunda performans artırıcı faaliyetlerini,amaçlarını ve hedeflerini aşağıdaki ilkelere dayanarak belirlemektedir.

 •  T.C. Mevzuatlarını ve Arimpeks uygulamalarını minimum standart olarak benimsemek

  İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek risk faktörlerini sürekli olarak takip etmek ve bunlar için önlemler almak

  Çalışanlar,ziyaretçiler ve çevre için sağlıklı çalışma şartlarını oluşturmak,bu konuda kişileri daha bilinçli hareket etmeye yönlendirmek

•  Planlanan yeni yatırımların iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerini dikkate almak

Bu ilkelerin doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileştirmeyi ve kalıcı gelişimi sağlamak tüm Arimpeks personelinin sorumluluğudur.